Tenis ziemny : szkółka

 

 

Szkółka tenisowa Millenium

Zapraszamy osoby w każdym wieku : dzieci , młodzież, dorosłych o różnym stopniu zaawansowania w grze do skorzystania z nauki gry w  tenisa  ziemnego pod okiem wykwalifikowanych instruktorów.

Zajęcia dla dzieci:

Szkolenia dla dzieci prowadzimy poprzez grę i zabawę .
Uczymy indywidualnie lub w małych , przyjaznych grupach bez stresu i pośpiechu.Nasze  zajęcia stwarzają podstawy do dalszych szkoleń. Poprzez ćwiczenia na korcie, u dzieci zwiększają się zdolności motoryczne, rozwijają prawidłowe wzorce ruchowe. Ćwiczenia ogólnorozwojowe wpływają jednocześnie na prawidłowy rozwój dziecka.Początkujący: ( młodzież , dorośli)

Prowadzimy naukę tenisa od podstaw dla osób początkujących, stawiających pierwsze kroki na tenisowym korcie. Nauka poszczególnych zagrań tenisowych, ćwiczenia poszczególych elementów gry w tenisa, objaśnienia zasad gry, umiejętność poruszania sie po korcie.
Zajęcia mają formę zabawy i rekreacji. Rozwijają umiejętności ruchowe oraz polepszają zdolności motoryczne uczestników.

Doskonalenie gry:

Ćwiczenia polepszające poszczególne zagrania tenisowe, ćwiczenia o charakterze ogólnorozwojowym , omawianie taktyki gry, sparingi.

 

Cennik: 

Zajęcia indywidualne: 

1 godzina treningu indywidualnego  40 zł    + opłata za  wynajem kortu

Zajęcia grupowe:  

2 osoby  - 20 zł /os/1 godz + opłata za  wynajem kortu 

3, 4 osoby 20 zł /os/1 godz + opłata za kort         

 

Przy wykupieniu większej ilości godzin możliwość negocjacji cen. 

 

Miejsce i terminy zajęć ustalamy indywidualnie. Zazwyczaj korty w : Czeladź,  Będzin, Sosnowiec, Siemianowice Śląskie, Bytom 

Zapisy: tel : 508 773 419

Zapraszamy!!!
 

 

Czeladzki Senior 60+

Z przyjemnością informujemy, że od października 2015r. przystąpiliśmy do programu

"Czeladzki Senior 60+".

Program adresowany jest do osób w wieku 60 lat i wiecej, mieszkańców Czeladzi.

Celem programu jest zwiększenie dostepności różnorodnych i atrakcyjnych form  spędzania wolnego czasu przez seniorów, odciążenie ich budżetu domowego. 

W ramach programu wszyscy uczestnicy programu mogą korzystać z zajęć organizowanych przez nasz klub z 20% zniżką .

Serdecznie zapraszamy!!!

Nasi partnerzy

Z przyjemnością prezentujemy naszych partnerów : 

Portal :  http://budujmase.pl

 

 

http://dieta.pl/

 

 

http://www.sfd.pl

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Szanowni Państwo

            Uprzejmie informujemy, że dzień 25 maja 2018 roku jest terminem wdrożenia wymagań dotyczących zasad przetwarzania danych osobowych, określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Wykonując obowiązek opisany w art. 13 RODO, podajemy informacje dotyczącą przetwarzania danych osobowych, której adresatem są Klienci naszej firmy, będący osobami fizycznymi.

1. Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Millenium Centrum Sportu Marcin Stradowski z siedzibą w Czeladzi 41-250  ul. Lwowska 2 

Z Administratorem w sprawie ochrony danych osobowych można się kontaktować pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: milleniumcentrum@gmail.com 

2. W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej wykorzystujemy Państwa dane osobowe ?

Państwa dane osobowe będziemy wykorzystywać w następujących celach:

·         zawarcia i realizacji umowy kupna/sprzedaży, ( podstawa prawna- art. 6 ust. 1 lit b            RODO ) - „wykonanie umowy”,

·         wykonania ciążących na naszej firmie obowiązków prawnych, np. wystawiania 
i przechowywania faktur czy udzielania odpowiedzi na reklamacje (podstawa prawna - art. 6 ust 1 litera c RODO),

·         dochodzenia roszczeń wynikających z umowy ( podstawa prawna- art. 6 ust.1 f RODO) - „prawnie uzasadniony interes”,

·         wysyłania informacji handlowych i marketingowych, w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na wykorzystanie danych w tym celu ( podstawa prawna- art. 6 ust. 1 lit a RODO )

3. Jak długo będziemy wykorzystywać dane?

Dane będziemy wykorzystywać przez okres niezbędny do realizacji opisanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:

·         czas trwania umowy,

·         czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują nam przechowywać dane, np. przepisy podatkowe,

·         czas po którym przedawniają  się roszczenia wynikające z umowy,

·         czas do momentu wycofania zgody.

4. Jakie mają Państwo Prawa?

Informujemy, iż respektujemy pełnię praw, które przysługują Państwu z uwagi na ogólne rozporządzenie o ochronie danych na które zaliczają się:

·         prawo dostępu do danych osobowych,

·         prawo sprostowania danych, gdy są one nieprawidłowe,

·         prawo przeniesienia danych, w przypadkach określonych w RODO,

·         prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

Niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeśli podstawą prawną wykorzystywania danych jest prawnie uzasadniony interes. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu.

Mają Państwo także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

Udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych może być wycofana w każdym czasie.

5. Komu przekazujemy Państwa dane ?

Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane możemy przekazywać:

·         podmiotom uprawnionym do otrzymywania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

·         usługodawcom, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Administratora, w szczególności takie podmioty jak świadczące usługi księgowe, IT oraz ich upoważnieni pracownicy - w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania tych usług,

·         dostawcom usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające realizację umowy oraz zarządzanie organizacją Administratora

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej 
i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Rabat z kartą Rodzinka 2+
 
Z przyjemnością informujemy, że od nowego roku w naszym klubie honorujemy
karty Rodzinka 2+.
Ulgi i rabaty z tym związane dla posiadaczy imiennych kart Rodzinka 2+ przedstawiają się następująco:
10% zniżki na wszystkie ( z wyjątkiem nauki pływania ) organizowane przez MIllenium Centrum Sportu zajęcia dla każdego członka rodziny.
30% zniżki dla każdego członka rodziny przy zakupie 4 lub więcej karnetów.
Szczegóły dotyczące programu Rodzinka 2+ można uzyskać w Urzędzie Miasta Czeladź.
Zapraszamy :)
 
Millenium Centrum Sportu 41-253 Czeladź ul. Rzemieślnicza 14
tel: +48 508 773 419 email: milleniumcentrum@gmail.com
stat4u